بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - بتسا http://www.betsa.ir 2017-03-29T02:37:11+01:00 text/html 2017-03-15T03:12:52+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) طرح بورسیه 2 میلیون تومانی برای داوطلبان کنکور ارشد 97‏ صنایع‎ http://www.betsa.ir/post/2332 <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع برای داوطلبان کنکور سال آینده یعنی کنکور اردیبهشت</span> <span lang="en-us">​97 که ‏کلاس های آن در سال 96 برگزار می شود،<b> طرح بور​​سیه ​ویژه ای</b>​​​​</span> <span lang="en-us">برای دروس اصلی کنکور در نظر ‏گرفته است.</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=2585"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_172.jpg" width="600" height="233" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="justify"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">دو درس اصلی کنکور ارشد صنایع، یعنی آمار و احتمالات مهندسی و تحقیق در عملیات 1 و2، ​ازمهم ‏ترین دروس رشته مهندسی صنایع هستند که در ​سایر دروس</span> <span lang="en-us">کاربرد دارند​.</span> <span lang="en-us">همچنین جز​ء</span> <span lang="en-us">د​روس ‏کنکور دکتری نیز می باشند.</span></font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">‏به علت پیچیدگی این دروس کلاس های آمادگی آن ها با تعداد ساعات بالا (120 ساعت برای هر ‏درس) توسط زبده ترین اساتید (دکتر مجید ایوزیان و دکتر مازیار زاهدی سرشت) برگزار می شود، و به ‏تبع آن، این دو درس ​ازگران ترین کلاس های موسسه پژوهش هستند.‏</span></font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">در طرح بورسیه موسسه برای این که داوطلبان بیش تری بتوانند از این طرح استفاده کنند، مبلغ دو ‏میلیون تومان برای هر فرد حائز شرایط در نظر گرفته است که بعد از اختصاص این مبلغ تقریبا هزینه ی ‏این دو درس به حد رایگان تبدیل می شود.</span></font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">‏ظرفیت این طرح محدود است و</span> <span lang="en-us">مهلت آن تا پایان اسفند 95 می باشد.</span></font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">‏متقاضیان باید برای بورسیه ثبت نام کنند، سپس از طرف موسسه یک جلسه مصاحبه با دکتر ایوزیان ‏تعیین می شود، که متقاضی در این جلسه احراز شرایط می شود، مهم ترین موضوع جهت بررسی سطح ‏انگیزه و اشتیاق به ادامه تحصیل می باشد.‏</span></font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">در صورت تایید ادامه مراحل ثبت نام انجام می شود، و دانشجو در ترم تابستان 96 در کلاس های این ‏دو استاد حاضر می شود.</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma" color="#00000D"><span lang="en-us">‏در لینک زیر می توانید مصاحبه با رتبه های برتر سالهای گذشته را مشاهده نمایید:</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <span lang="en-us"><font style="font-size: 10pt" face="Tahoma">‏</font><b><font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/PageContent.aspx?id=0"><font style="font-size: 13pt" color="#0000CC">مصاحبه با رتبه های برتر</font></a></font></b></span> <br></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"><span lang="en-us">​​<font color="#00000D">برای اطلاع از جزئیات بیش تر در مورد این طرح با شماره تلفن <b>02186741</b> تماس بگیرید.</font></span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"><span lang="en-us"> <font color="#00000D">برقراری ارتباط با مدیران و ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طریق:</font> <a href="mailto:iedepcrm@gmail.com"><font color="#0000CC">iedepcrm@gmail.com</font></a></span></font></p><p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt; font-weight: 700" face="Tahoma" color="#00000D"> <span lang="en-us">لینک کانال تلگرام دپارتمان صنایع پژوهش:</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"><span lang="en-us">​​​<b><a target="_blank" href="https://telegram.me/iedep"><font color="#0000CC">https://telegram.me/iedep</font></a></b>​</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt; font-weight: 700" face="Tahoma" color="#00000D"> <span lang="en-us">موسسه پژوهش: ​تهران، ​میدان ولیعصر،​ ​جنب سینما قدس،​ ​کوچه مینو​، ​پلاک 132​​</span></font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma" color="#00000D"> <span lang="en-us">تلفن تماس: 02186741</span></font></p> text/html 2017-03-04T02:58:30+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) کارگاه زمان بندی حرفه ای پروژه ها http://www.betsa.ir/post/2331 <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3974-مهارت-تهیه-زمان-ط·آ¨ط"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_191.jpg" width="600" height="268" border="0"></a><br> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3974-مهارت-تهیه-زمان-ط·آ¨ط"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_191-1.jpg" width="600" height="307" border="0"></a><br> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/تماس-با-ما"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_191-2.jpg" width="600" height="203" border="0"></a></p>&nbsp;<br> text/html 2017-02-20T02:08:48+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی اسفند ماه 95 مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2330 <br><p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190.jpg" alt="دوره های آموزشی اسفندماه مدیریت پروژه آریانا" width="600" height="387" border="0"></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4084-kris"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-1.jpg" width="600" height="279" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3974-مهارت-تهیه-زمان-ط·آ¨ط"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-2.jpg" width="600" height="458" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4073-dcc-در-نرم-افزار-اکسل"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-3.jpg" width="600" height="452" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4093-مدیریت-ظ‚ط±ط§ط±ط%25C"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-4.jpg" width="600" height="389" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4094-آشنایی-با-ط·آ§ط·آ³ط·ع¾ط·آ%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-5.jpg" width="600" height="493" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4083-مدیریت-پروژه-چابک-agi"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-6.jpg" width="600" height="352" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4049-ارزیابی-اقتصادی-ط¸آ%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-7.jpg" width="600" height="357" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4061-بانک-های-اطلاعاتی-ط"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-8.jpg" width="600" height="339" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/b/taghvim96.pdf"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_190-10.jpg" width="398" height="79" border="0"></a><a target="_blank" href="http://aryanapm.com/Files/1396/b/Aryana96_daftarxheh.pdf"><img src="file:///C:/Users/Melody/Desktop/aryanapm_190-9.jpg" width="202" height="75" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" width="600" height="286" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/تماس-با-ما"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109" border="0"></a></p> text/html 2017-02-07T03:06:47+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) اعلام دوره فشرده طراحی سیستم های صنعتی دکتری (حضوری – آنلاین) http://www.betsa.ir/post/2329 <div align="center"> <p dir="rtl"> <b><font style="font-size: 11pt" face="Tahoma" color="#004266">&nbsp;<a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=2564"><font color="#004266">اعلام دوره فشرده طراحی سیستم های صنعتی دکتری (حضوری – آنلاین</font><span lang="fa"><font color="#004266">)</font></span></a></font></b></p> <p dir="rtl"> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=2564"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_168-1.jpg" width="600" height="235" border="0"></a></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#000406">به اطلاع کلیه داوطلبان محترم کنکور دکتری مهندسی صنایع می رساند که</font> <a target="_blank" href="http://www.iedep.com"><font color="#0000CC"> دپارتمان تخصصی صنایع موسسه پژوهش</font></a> <font color="#000406">باتوجه به تغییر دروس امتحانی دکتری، دوره فشرده طراحی سیستم را در قالب جمع بندی، یادآوری، تست زنی و تثبیت مطالب مهم و پرتکرار کنکور توسط دکتر گل محمدی برگزار می کند<span lang="fa">.</span></font></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Tahoma" color="#000406">این دوره 3 روزه به توصیه مشاور دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع برای کلیه متقاضیان کنکور دکتری مناسب می باشد.</font></p> <p> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=2564"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_168.jpg" width="600" height="175" border="0"></a></p></div> <div align="center"> <div align="center"> <p dir="rtl"><font size="2" face="Tahoma" color="#000406">دانشجویانی که تمایل به شرکت در این دوره ها دارند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186741 تماس حاصل نمایند.</font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"><font size="2" face="Tahoma"><font color="#000406">لینک کانال دپارتمان صنایع پژوهش:</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="fa"> &nbsp;</span><a target="_blank" href="https://telegram.me/iedep"><font color="#0000CC">https://telegram.me/iedep</font></a></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"><font size="2" face="Tahoma" color="#000406">موسسه پژوهش: میدان ولیعصر ،جنب سینما قدس ،کوچه مینو ،پلاک 132</font></p></div></div> text/html 2017-02-04T02:32:48+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم بهمن ماه 95 مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2327 <br><p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_189.jpg" alt="دوره های آموزشی نیمه دوم بهمن ماه مدیریت پروژه آریانا" width="600" height="308" border="0"></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3919-msp"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_189-1.jpg" width="600" height="536" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4056-کارگاه-مستند-سازی-ط"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_189-2.jpg" width="600" height="380" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4069-مبانی-مدیریت-ظ‡ط²%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_189-3.jpg" width="600" height="391" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" width="600" height="286" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/تماس-با-ما"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" width="600" height="109" border="0"></a></p> text/html 2017-01-25T02:13:00+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) لذت حرکت در مسیرتعالی با ابزار مطمئن http://www.betsa.ir/post/2326 <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700"><font color="#0000CC" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://iso.pegahsystem.com/"> <font style="font-size: 11pt" color="#0000FF">نزم افزارهای مدیریت کیفیت پگاه سیستم</font></a></font></span></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt; font-weight: 700" color="#3B77A9" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://iso.pegahsystem.com/products" style="text-decoration: none"> <font color="#FC2224">لذت حرکت در مسیرتعالی با ابزار مطمئن</font></a></font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" color="#060000" face="Tahoma">اهمیت و جایگاه موضوع تضمین کیفیت و جایگاه این نوع نگرش موفق مدیریتی، دیر زمانى است برای مدیران به اثبات رسیده است.</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" color="#060000" face="Tahoma">پیش نیاز اجرایى این نگرش ارزشمند مدیریتی: تسهیل‌ ساختار‌های اجرایی تضمین کیفیت است.</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" color="#060000" face="Tahoma">این ساختارها با توجه به گسترۀ موضوع و ارتباط عمیق با تمامی بخش‌‌های سازمان، برای مدیریت مناسب، کارآمد و اثربخش، خود نیازمند ابزار روزآمد نرم افزارى و هوشمند است.</font></p><p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" color="#0000FF" face="Tahoma">پگاه سیستم از شروع تا همیشه با شما</font></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://iso.pegahsystem.com/products"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pegahsystem/pegahsystem_1.gif" width="600" height="600" border="0"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#060000" face="Tahoma"> اطلاعات تماس:</font></p><p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 10pt; font-weight: 700" face="Tahoma"> <font color="#060000">سازمان فروش:</font> <font color="#FC2224">88748414</font>&nbsp;&nbsp; <font color="#060000">&nbsp;دپارتمان پشتیبانی:</font> <font color="#FC2224"> 88765368</font><font color="#CB0012"> </font>&nbsp;&nbsp; <font color="#060000"> نمابر:</font> <font color="#FC2224">88900160</font></font></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#060000">email:</font> <a href="mailto:iso@pegahsystem.com"><font color="#0000CC">iso@pegahsystem.com</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#060000"><span lang="en-us">Web</span>Site:</font> <a target="_blank" href="http://iso.pegahsystem.com/"><font color="#0000CC"> iso.pegahsystem.com</font></a></font></b></p> text/html 2017-01-24T07:12:17+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) MBA دوره عالی http://www.betsa.ir/post/2325 <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" face="Tahoma"><font color="#000006"><b>موسسه آموزش عالی آزاد توسعه</b> با همکاری موسسه پژوهش</font> <font color="#FF0000"><b>برای اولین بار در ایران بصورت جامع و تخصصی</b></font> <b><font color="#000006">دوره</font> <font color="#FF0000">عالی یکساله MBA مالی</font></b> <font color="#000006">را با حضور برترین اساتید دانشگاهی و عالی ترین متخصصین صنعت کشور طراحی و اجرا مینماید.</font></font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">این دوره هم سطح یک دوره کارشناسی ارشد استاندارد می‌باشد، که به صورت خاص در مباحث مربوط به حوزه "مهندسی و مدیریت مالی و حسابداری" تمرکز دارد و فارغ التحصیلان را برای تصاحب شغل‌های این حوزه یا ارتقاء در سطوح کاری آماده می‌سازد.</font></p></div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">یکی از ویژگی هایی که دوره "MBA مالی" موسسه توسعه را با سایر رشته ها یا عناوین مشابه دیگر متمایز میکند تخصصی بودن کلیه مباحث در کلیه ترم های آموزشی میباشد.</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">یقیناً دوره حاضر تا به حال برترین دوره حوزه <b> مدیریت و مهندسی مالی</b> در کشور می‌باشد که فارغ التحصیلان را برای ورود به دنیایی جدید رهنمون می‌سازد.</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <b><font size="2" color="#000006" face="Tahoma">مخاطبین دوره:</font></b></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">* فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌ی مهندسی صنایع، مدیریت مالی، حسابداری و...</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">* افراد مشغول به کار در حوزه کاری مالی، حسابداری، مدیریت و ...</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">* علاقه مندان به کار درحوزه های مالی و حسابداری</font>&nbsp; </p></div><div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">شرایط ورود به دوره:</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">دانشجوی کارشناسی یا داشتن حداقل مدرک کارشناسی (مورد تایید وزارت علوم)</font>&nbsp; </p></div><div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">​مدت زمان دوره: <b>300 ساعت</b> (شامل زمان در نظر گرفته شده برای انجام پروژه پایانی)</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" face="Tahoma"><font color="#000006">​هزینه دوره: <b>3.400.000 تومان</b> (</font><font color="#FF0000">دارای شرایط پرداخت</font><font color="#000006">)</font></font>&nbsp; </p></div><div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma"><b>شروع دوره از ​پنجشنبه ​14 بهمن</b> (به مدت حدوداً یکسال روزهای پنج شنبه و جمعه)</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00">​با ارائه گواهینامه قابل ترجمه از موسسه آموزش عالی آزاد توسعه با تاییدیه دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع و ارائه گواهینامه بین المللی از IADL انگلستان</span></font>&nbsp; </p></div><div align="justify"> <p dir="rtl"> <b><font size="2" color="#000006" face="Tahoma">​گزیده ای از مشاغل مرتبط موجود در بازار کاربعد از سپری کردن این دوره:</font></b></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma">موسسات بیمه ای، موسسات سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، موسسات سپرده پذیر، موسسات تامین سرمایه، موسسات مشاوره مالی، کارگزاری ها و بورس، شرکت های مالی و حسابداری و ...</font>&nbsp; </p></div><div align="center"> <p dir="rtl"> <b><font size="2" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1412"> <font color="#0000CC">جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره عالی MBA مالی اینجا کلیک نمایید.</font></a></font></b></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_166.jpg" width="600" height="849" border="0"></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"> <font style="font-size: 10pt; font-weight: 700" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.tihe.ac.ir/CMS_UI/documents/t3.jpg"> <font color="#0000CC">در صورت عدم مشاهده عکس اینجا کلیک نمائید.​</font></a></font>&nbsp; </p></div><div align="center"> <p dir="rtl"> <font style="font-size: 10pt; font-weight: 700; background-color: #FFFF00" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/Pagecontent.aspx?id=4601"> <font color="#FF0000">کلیه دوره های موسسه توسعه تا 30% تخفیفات ویژه برخوردارند جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.</font></a></font>&nbsp; </p></div><div align="center"> <p dir="rtl">&nbsp;<b><font size="2" face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/OnlinePayment.aspx"><font color="#0000CC">علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در دوره های فوق از طریق زیر اقدام نمایند:</font></a></font></b></p> <p dir="rtl"><a target="_parent" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/OnlinePayment.aspx"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/unnamed.png" width="226" height="90" border="0"></a></p> </div> <div align="center"> <div align="center"> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" color="#000006" face="Tahoma"><b>دوره های مرتبط و پیش رو:</b> (جهت کسب اطلاعات بیشتر روی عناوین دوره ها کلیک نمائید.)</font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​<a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=825"><font color="#0000CC">دوره عالی MBA پروژه</font></a><font color="#000006">/شروع: 28 بهمن​​</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1022"> <font color="#0000CC">دوره عالی MBA کیفیت</font></a> <font color="#000006">/شروع دوره: 21 بهمن</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​<a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1325"><font color="#0000CC">دوره عالی MBA مدیریت کسب و کار</font></a><font color="#000006">/شروع دوره: 21 بهمن</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​​​​<a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1417"><font color="#0000CC">دوره مدیریت ریسک سرمایه گذاری</font></a><font color="#000006">/شروع: 7 بهمن</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​​​​​​<a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1422"><font color="#0000CC">آشنایی با نهادها و ابزارهای مالی و کارکردهای آن</font></a><font color="#000006">/شروع: 14 بهمن</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​<font color="#0000CC">انواع روش های افزایش سرمایه و ساختار و روش های تامین مالی</font><font color="#000006">/شروع: 21 بهمن</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​​<a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1313"><font color="#0000CC">دوره قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن</font></a><font color="#000006">/شروع: 29 بهمن</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma">​<a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/CMS_UI/content.aspx?id=1323"><font color="#0000CC">دوره مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های آن</font></a><font color="#000006">/شروع: 6 اسفند​​</font></font></p></div> <div align="center"> <p dir="rtl" align="justify"> </p></div> <div align="center"> <p dir="rtl"><b><font size="2" color="#000006" face="Tahoma">جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 86741-021 (موسسه پژوهش) تماس حاصل فرمائید </font></b></p> <p dir="rtl"><b><font size="2" face="Tahoma"><font color="#000006">و یا به سایت</font> <a target="_blank" href="http://tihe.ac.ir/"><font color="#0000CC"> Tihe.ac.ir</font></a> <font color="#000006">مراجعه فرمائید.</font></font></b></p> <p dir="rtl"><b><font size="2" color="#000006" face="Tahoma">جهت عضویت در کانال تلگرام موسسه توسعه کلیک نمائید:</font></b></p> <p><font size="2" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tiheac"><font color="#0000CC"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFF00"> https://telegram.me/tiheac</span></font></a></font></p></div> </div> </div> text/html 2017-01-24T01:34:02+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم بهمن ماه 95 مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2324 <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_187.jpg" border="0" width="600" height="389"></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3987-مدیریت-ادعا-msp"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_187-1.jpg" border="0" width="600" height="300"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4069-مبانی-مدیریت-ظ‡ط²%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_187-2.jpg" border="0" width="600" height="297"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4013-اکسل-در-کنتر-پروژه"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_187-3.jpg" border="0" width="600" height="393"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4074-کامفار-پایه-و-ط¸آ¾ط؛إ’ط"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_187-4.jpg" border="0" width="600" height="281"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4072-کارگاه-پریماورا-ط¸â%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_187-5.jpg" border="0" width="600" height="324"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" border="0" width="600" height="286"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/تماس-با-ما"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" border="0" width="600" height="109"></a></p> text/html 2017-01-22T06:25:32+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی بهمن ماه 95 شرکت توف اینترسرت http://www.betsa.ir/post/2323 <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090003" face="Tahoma"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی بهمن ماه 1395<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#000066" face="Tahoma"> <span lang="en-us">TUVINERECERT</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font style="font-size: 18pt" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TrainingCalendar-95.pdf"> <font color="#0000CC">دانلود تقویم آموزشی سال 1395</font></a></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-7.jpg" alt="دوره های آموزشی بهمن ماه شرکت توف اینترسرت" border="0" width="600" height="312"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-8.jpg" border="0" width="600" height="566"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-9.jpg" border="0" width="600" height="303"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-10.jpg" border="0" width="600" height="526"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-11.jpg" border="0" width="600" height="317"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-12.gif" border="0" width="600" height="572"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-13.jpg" border="0" width="600" height="315"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-14.jpg" border="0" width="600" height="562"></p><p align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-15.jpg" border="0" width="600" height="303"></p><p align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_19-16.jpg" border="0" width="600" height="573"></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font style="font-size: 11pt" color="#090003" face="Tahoma">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font style="font-size: 11pt" color="#0000CC" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" border="0" width="300" height="214"></a></p> text/html 2017-01-18T07:45:32+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) سفر سبز با بنیاد جهانی انرژی نوروز 1396 http://www.betsa.ir/post/2322 <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma"><b>بنیادجهانی انرژی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا</b> بر اساس تقویم کشورهای جهان، مجموعه برنامه ها و بازدیدهای آموزشی با رویکرد <b>"ارتقا کیفیت زندگی کاری در سازمان های تولیدی و خدماتی"</b> طرح ریزی می نماید.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma">همانگونه که همگی می دانیم رفتار و فرهنگ سازمانی و صنعتی جزو تمدن جوامع غربی است که در 100 سال اخیر با شیبی متفاوت وارد کشورهای گوناگون جهان شده است. </font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma">جالب آنکه این رفتار و فرهنگ نوین دارای چالش های اجتماعی و بخصوص زیست محیطی متعددی برای جهانیان و از جمله برای جوامع اروپایی بوده است که در 3 دهه اخیر مورد توجه واقع و برای آن راهکارهایی شناسائی شده است.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma">طبیعی است که در جوامعی که از تجربه "سازمان تولیدی و صنعتی" بهره برداری می نمایند و با دغدغه های متاثر از آن نیز روبرو هستند لازم است تا با راهکارهای تعامل و تقابل با آن نیز آشنا گردند.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma">در همین راستا مجموعه <b>"سفر سبز"</b> ویژه مدیران ارشد از سوی دو نهاد<b> بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا پ</b>یش بینی شده تا این مدیران با رفتار و فرهنگ سبز در فرایند مدیریت خود آشنا گردند و این رفتارها را با خود بعنوان ارمغان وارد کشور متبوع خود نمایند.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma">در این سفر<b> مدیران و کارشناسان ارشد</b> با رویکردهای سبز بکارگرفته شده در زندگی با هدف ارتقا کیفیت زندگی با رویکرد سبز از قبیل: رفتار عمومی و اجتماعی از لحظه ای که از درب منزل خارج می شوند و با مردم در تماس هستند تا لحظه ای که وارد منزل می شوند، آشنا خواهند شد.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font size="2" face="Tahoma"><font color="#090000">این تجربیات در سطوح مختلف کیفی از کشور های توسعه یافته تا در حال توسعه در چهار کشور:</font> <font color="#FF0000">اتریش-آلمان-مجارستان و اسلواکی</font> <font color="#090000">قابل ردیابی و مشاهده خواهد.</font></font></p> <p dir="rtl" align="justify"> <font color="#090000" size="2" face="Tahoma">لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با<b> داخلی 113</b> تماس حاصل فرمایید.</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_7.jpg" border="0" width="600" height="828"></a><br> <a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_7-1.jpg" border="0" width="600" height="948"></a><br> <a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_7-2.jpg" border="0" width="600" height="952"></a><br> <a target="_blank" href="http://www.iran-gma.com"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_7-3.jpg" border="0" width="600" height="946"></a></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#090000" face="Tahoma"> تلفکس: 88515526-88515328-88763657-88635884</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma"> <font color="#0000CC">&nbsp; </font><font color="#090000">وبسایت:</font><font color="#0000CC"> </font><span lang="en-us"><a href="http://www.iran-hre.com"> <font color="#0000CC">www.iran-hre.com</font></a><font color="#0000CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.iran-gma.com"><font color="#0000CC">www.iran-gma.com</font></a></span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma"> <font color="#090000">ایمیل:</font><font color="#0000CC"> </font> <span lang="en-us"><a href="mailto:info@iran-hre.com"><font color="#0000CC"> info@iran-hre.com</font></a><font color="#0000CC"> </font></span> <font color="#0000CC">&nbsp;<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span></font> </font><font color="#0000CC"><span lang="en-us"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma">info@iran-gma.com</font></span></font></p> text/html 2017-01-12T03:11:32+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه اول بهمن ماه 95 مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2321 <br><p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186.jpg" border="0" width="600" height="396"></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3934-p6"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-2.jpg" border="0" width="600" height="427"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4035-کارشناس-امکان‌سن%252"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-3.jpg" border="0" width="600" height="337"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3930-pfmp"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-4.jpg" border="0" width="600" height="474"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4087-prince2-foundation"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-5.jpg" border="0" width="600" height="442"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4082-مدیریت-ریسک-با-نرم-%252"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-6.jpg" border="0" width="600" height="687"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/3794-آمادگی-آزمون-pmp"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-7.jpg" border="0" width="600" height="337"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4059-مبانی-مدیریت-ظ‚ط±%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_186-8.jpg" border="0" width="600" height="420"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" border="0" width="600" height="286"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/تماس-با-ما"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" border="0" width="600" height="109"></a></p> text/html 2017-01-12T02:51:51+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) تخفیف شگفت انگیز ثبت نام دوره فشرده کنترل پروژه http://www.betsa.ir/post/2320 <div align="justify"> <p dir="rtl"> <b><font color="#060003" size="2" face="Tahoma">تخفیف شگفت انگیز ثبت نام دوره فشرده کنترل پروژه دکتر زاهدی سرشت</font></b></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" face="Tahoma"><font color="#060003">به اطلاع داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می رساند،</font> <a target="_blank" href="http://iedep.com/"><font color="#0000CC">موسسه پژوهش</font></a> <font color="#060003">طرح های تشویقی و پیشنهادات شگفت انگیز خود را در مقاطع زمانی خاص برای دروس، بسته ها، آزمون و یا سایر خدمات ارائه خواهد نمود.</font></font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font color="#060003" size="2" face="Tahoma">این پیشنهادات عموما با ظرفیت محدود و در زمان محدود ارائه می شود و هدیه ای است برای مخاطبانی که از سایت دپارتمان به صورت دائم بازدید نموده و پیشنهادات جدید را رصد می نمایند.</font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font size="2" face="Tahoma"><font color="#060003">طریقه ثبت نام در کلیه پیشنهادهای شگفت انگیز، فقط به صورت</font> <a target="_blank" href="http://iedep.com/CMS_UI/OnlinePayment.aspx"> <font color="#0000CC">غیرحضوری و آنلاین</font></a> <font color="#060003">است. </font> </font></p></div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p dir="rtl"> <font color="#060003" size="2" face="Tahoma">به هنگام ثبت نام حتما در بخش توضیحات قید نمایید که مربوط به پیشنهاد شگفت انگیز است.</font></p></div> <div align="justify"><br><div align="center"><img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/pajoohesh_165.jpg" border="0" width="600" height="382"></div> <p dir="rtl" align="center"> <b><font color="#060003" size="2" face="Tahoma">لینک کانال دپارتمان صنایع پژوهش:</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><a target="_blank" href="https://telegram.me/iedep"> <font style="font-size: 11pt" color="#0000CC" face="Tahoma"> https://telegram.me/iedep</font></a></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font color="#060003" size="2" face="Tahoma">موسسه پژوهش: میدان ولیعصر ،جنب سینما قدس ،کوچه مینو ،پلاک 132</font></b></p><p align="center"><span lang="fa"><b> <font style="direction: rtl;" color="#060003" size="2" face="Tahoma">برای اطلاع از جزییات بیشتر در مورد این طرح با شماره تلفن 02186741 تماس حاصل فرمایید</font></b></span></p> <p align="center"> <font size="2" face="Tahoma"> <a target="_blank" href="http://www.iedep.com/CMS_UI/OnlinePayment.aspx"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/pajoohesh/unnamed2.jpg" border="0" width="250" height="88"></a></font></p></div> text/html 2017-01-01T04:58:53+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی نیمه دوم دی ماه 95 مدیریت پروژه آریانا http://www.betsa.ir/post/2319 <br><div id="yiv29436199347"><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185.jpg" height="370" border="0" width="600"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4090-آمادگی-آزمون-pmi-sp"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-1.jpg" height="440" border="0" width="600"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4053-مدیریت-دعاوی-ط¸آ¾ط·آ±ط%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-2.jpg" height="309" border="0" width="600"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4046-نکته-ها-و-ترفندها-د%252"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-3.jpg" height="349" border="0" width="600"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/آموزش-مدیریت-پروژه/عمومی/item/4085-کارگاه-جامع-ظ…ط¯غ%25"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-4.jpg" height="445" border="0" width="642"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/joinchat/Bsy-YTvMra5_YKXh-4N4wQ"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_185-5.jpg" height="286" border="0" width="600"></a></p><p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://aryanapm.com/تماس-با-ما"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/aryana/aryanapm_183-9.jpg" height="109" border="0" width="600"></a></p> </div> text/html 2016-12-24T03:40:31+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) یازدهمین همایش مدیریت سبز http://www.betsa.ir/post/2318 <div id="yiv29436197716"> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#126101" face="Tahoma"> یازدهمین همایش مدیریت سبز</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <span style="font-weight: 700"> <font style="font-size: 11pt" color="#CC090E" face="Tahoma">و </font></span> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#CC090E" face="Tahoma"> دهمین دوره کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <b><font style="font-size: 11pt" color="#0A0736" face="Tahoma">رویکرد "منابع انسانی سبز" راهکاری نوین برای موفقیت پایدار</font></b></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#010105" face="Tahoma">27-28 دی ماه 1395<span lang="en-us">-</span> تهران هتل المپیک</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <a target="_blank" href="http://iran-hre.com/health/news1/1982/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_6.jpg" border="0" width="600" height="828"></a><br> <a target="_blank" href="http://iran-hre.com/health/news1/1982/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_6-4.jpg" border="0" width="600" height="831"></a><br> <a target="_blank" href="http://iran-hre.com/health/news1/1982/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_6-3.jpg" border="0" width="600" height="826"></a><br> <a target="_blank" href="http://iran-hre.com/health/news1/1982/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/bonyad/gma_6-2.jpg" border="0" width="600" height="828"></a></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" color="#010105" face="Tahoma"> تلفکس: 88515526-88515328-88763657-88635884</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma"> <font color="#0000CC">&nbsp; </font><font color="#010105">وبسایت:</font><font color="#0000CC"> </font><span lang="en-us"><a href="http://www.iran-hre.com"> <font color="#0000CC">www.iran-hre.com</font></a><font color="#0000CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://www.iran-gma.com"><font color="#0000CC">www.iran-gma.com</font></a></span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma"> <font color="#010105">ایمیل:</font><font color="#0000CC"> </font> <span lang="en-us"><a href="mailto:info@iran-hre.com"><font color="#0000CC"> info@iran-hre.com</font></a><font color="#0000CC"> </font></span> <font color="#0000CC">&nbsp;<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span></font> </font><font color="#0000CC"><span lang="en-us"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma">info@iran-gma.com</font></span></font></p></div> text/html 2016-12-20T12:49:47+01:00 www.betsa.ir بزرگترین بانك جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا) دوره های آموزشی دی ماه 95 شرکت توف اینترسرت http://www.betsa.ir/post/2317 <div id="yiv29436197716"> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma" color="#090003"> <span lang="en-us">" </span>دوره های آموزشی دی ماه 1395<span lang="en-us"> "</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 11pt; font-weight: 700" face="Tahoma" color="#000066"> <span lang="en-us">TUVINERECERT</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/1.jpg" alt="تقویم آموزشی TUV Intercert 1395" height="492" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/2.jpg" height="444" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/3.jpg" height="475" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/4.jpg" height="473" border="0" width="600"><br><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/5.jpg" height="498" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/6.jpg" height="481" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/7.jpg" height="471" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/8.jpg" height="484" border="0" width="600"><br>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/9.jpg" height="481" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/10.jpg" height="411" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/11.jpg" height="478" border="0" width="600"><br> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/12.jpg" height="385" border="0" width="600"><br> &nbsp;<font style="font-size: 18pt" face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TrainingCalendar-95.pdf"><font color="#0000CC">دانلود تقویم آموزشی سال 1395</font></a></font></p><p align="center"> &nbsp;</p><p dir="rtl" align="center"> <b><font style="font-size: 11pt" face="Tahoma" color="#090003">لینک کانال تلگرام:</font></b></p><p dir="rtl" align="center"> <b><font style="font-size: 11pt" face="Tahoma" color="#0000CC"> <a target="_blank" href="https://telegram.me/tuvintercertiran"> <font color="#0000CC">Telegram.me/tuvintercertiran</font></a></font></b></p><p dir="rtl" align="center"> &nbsp;</p><p align="center"> <a target="_blank" href="http://www.tuv-intercert.org/"> <img src="http://www.betsaonline.com/tabligh/TUVINTERCERT/TUVINTERCERT_7-7.jpg" height="214" border="0" width="300"></a></p></div><br>